phone icon +90 (242) 228 81 50 facebook icon twitter icon instagram icon linkedin icon youtube icon

Başkanın Mesajı

Erdal Kılıç Erdal Kılıç Yönetim Kurulu Başkanı

Yeni yönetim kadromuz ile önümüzdeki dönemin Organize Sanayi Bölgemize hayırlı olmasını dileriz. Derneğimiz; ülke ekonomisinin en temel ihtiyacı olan üretim sektörünü temsil etmesi ve demokrasinin olmazsa olmazı bir sivil toplum kuruluşu olması açısından bölgemizin en önemli örgütlü yapısıdır. Ciro ve istihdam rakamlarında yakaladığımız artış grafiği ve bugün gelinen nokta, derneğimizin bu konumunu gayet güzel açıklamaktadır. Bu başarıda emeği geçen önceki tüm yönetimleri ve üyelerimizi tebrik etmeyi bir borç biliriz.

Tüm ekonomistler tarafından genel kabul gören kalkınma modeli olan tarım, turizm ve sanayinin geliştirilmesi, Antalya’mızda tüm ülkeye örnek olacak şekilde aynı anda uygulanmakta ve gelişmektedir. Bu üçlünün sanayi ayağını daha da geliştirebilmek için derneğimize ve bizlere çok iş düşmektedir. Bu anlamda tüm sanayicilerimizle bugüne kadar sürdürülmekte olan yakın iletişim kanallarını daha da etkin şekilde kullanacağız.  Kendi içimizdeki iletişim ve paylaşımı arttırarak bölgemizdeki tüm STK’lar ve resmi kurumlarla ortak hareket edeceğiz. Kaynak yaratma, lojistik, Ar-ge, enerji verimliliği ve insan kaynakları alanlarında yapacağımız yatırımların sanayicimizi geliştireceğine ve ilimize çekmek istediğimiz sermayeyi teşvik edeceğine inanıyoruz.

Bölgemiz sanayisi ülkemizdeki sanayi göz önünde bulundurulduğunda epey genç sayılır, ancak buna karşın Türkiye ölçeğinde ilk beş yüzde yer alan üç ve ilk binde yer alan üç sanayi kuruluşumuz hem göğsümüzü kabartmakta hem de itici gücümüz olmaktadır. Bununla beraber bulunduğumuz coğrafyada çok önem arz eden Turizm ve Tarıma paralel bir şekilde Organize Sanayimizin temiz ve çevreci politikaları da farkında olduğumuz önemli değerlerimizdendir.   Bölgemizde inşası başlanmış bulunan Teknoloji Geliştirme Bölgesinden başta sanayicilerimiz olmak üzere tüm bölgenin maksimum fayda sağlaması için her türlü işbirliğini geliştirecek yeni projeler oluşturmaya ve ortaya konulan projelere tüm gücümüzle destek olmaya gayret edeceğiz. Biliyoruz ki geleceğimizi şekillendirecek en önemli katma değeri ancak ve ancak Ar-Ge faaliyetleriyle ve yüksek teknoloji kullanımıyla yakalayabiliriz.   OSİAD olarak, üyelerimizle yoğun bir etkileşim içinde bölgemizde üretim teknolojilerini geliştirmenin, katma değer ve istihtam artırmanın, üretimde niteliği pekiştirmenin ve bölgemizin marka değerinin yükselmesi için gereken her türlü çabanın içinde yer almayı görev biliyoruz. Gene OSB’mizce yönetilen ve Sanayicilerimizin oluşturduğu Eğitim Komitesinin yoğun çalışmalarıyla  2021-2022 Eğitim Öğretim dönemine hazır edilen ÖZEL ANTALYA  OSB MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSESİ’nin,  Bölgemiz Sanayicilerine katma değer sağlayacak, bilgi ve bilim ışığında yetişmiş, yeni nesil üretim faktörü yöneticileri sunacağından eminiz. Okul ve Eğitim konusunda da Derneğimiz yeterli sinerji ve hedeflenen başarının sağlanabilmesi için her türlü katkıyı sunacaktır.

‘’Paylaşılan değer kazanır’’ felsefesiyle tüm sanayicilerimizin bölgemize katkı sağlayacak her türlü fikirlerine açık olduğumuzu bilmelerini isteriz. İyi biliyoruz ki Organize Sanayimizde toplumsal ihtiyaçlarımıza çözüm olacak kaynak ve bilgiye sahip yatırımcılar, bünyelerinde barındırdıkları değerli insanlar ve kendi alanlarında oluşturdukları Know-how ile ekonomik gelişim yönünde önemli bir potansiyeldir. Bu noktada bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak Derneğimize düşense Sanayicilerimizin sahip oldukları değerleri buluşturmaları için özgün ortamların oluşumuna katkı sağlamaktır. Dönemimizde, önceden beri süregelmiş bu geleneği etkinleştirerek devam ettireceğiz.

Üreten değerlidir!..

Tüm üretenlerimize saygılarımızla..