AOSB

Antalya'da Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulmasına,1976 yılında 12.106/7 sayılı Bakanlar Kurulu karar verdi. Bu tarihi takip eden bir yıl içerisinde de, Kömürcüler Köyü'nde,3.700 dönüm arazi üzerine Organize Sanayi Bölgesi kurulmuştur.

Bir süre sonra OrganizeSanayi Bölgesi'nin yanlış yere kurulduğu gerekçesiyle tahsis edilen arazinin bir kısmı iptal edildiyse de; sonradan durum düzeltilmiştir. Bölge 2005 yılında yeni tevsi planlarıyla 6.620 dönümlük büyüklüğe ulaşmıştır.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nin kuruluş hikayesinde amaç ve kapsamı;"Dünya ve TOrk turizm sektörünün en önemli merkezlerinden biri olan Antalya'da turizm sektörana destekleyecek sanayi yatırımlarında da bulunulması kaçınılmaz bir gerçektir" şeklinde anlatılır.

Bugan fiziki gerçekleşma oranlan esasında;Organize Sanayi Bölgesi,4.626.983 m2 sanayi parsel yüzölçümüne sahip arazi üzerinde; 309 adet sanayi parseline sahip.Tahsisiyapılan parsel yüz ölçümü ise; 4.112.157 m2'dir ve 216 adet tahsisi yapılan parselsayısına sahiptir.

İnşaatı devam eden tesis sayısı 35, tamamlanan tesis sayısı 159, faal durumda olan tesis sayısı ise 151'dir. OSB'de 8 adet kapalı tesis bulunmaktadır. Bunun yanısıra, 22 adet tesis proje halindedir. Tesislerde çalışan kişi sayısıise yaklaşık olarak, 8.500 kişidir.

Bu durumda elde edilen 2009 yılına ait Organize Sanayi Bölgesi tüketim bilgi verilerine göre; elektrik tüketimi; 143.993.425 kWh/yıl, doöaJgaz tüketimi; 98.197.201 m3/yıl,su tüketimi; 5.561.4521'1"131yılve toplam atık su miktarı ise; 3.292.772 m3/yıl olarak gCirOimektedir.

2.5 maksimum 3 yıliçinde bölgede 300'an üzerinde firma fiilen çalışıyor olacak. Sanayi yatırımları bölgenin tamamında bittiği zaman, 600 milyon dolarlık ihracatın yanısıra üretimden satışlar 3 milyar dolar olurken; mevcut olan 8.500 kişilik istihdama ilave olarak enaz 8.000 kişilik daha istihdam sağlanacak, toplamda 16.000 kişiye istihdam sağlaması öngörülmektedir.

Sektörel dağılımı inceleyecek olursak; Plastik sektöründe; tahsisi yapılan 27, inşaatı biten 23, kapalı tesis olan 1,inşaat halinde olan 4 tesis bulunmaktadır. Plastik sektöründe proje halinde tesis bulunmamaktadır.

Tekstil sektöiründe; tahsisi yapılan 14,inşaatı biten 11, kapalı tesis olan 2, inşaat halinde olan 1 tesis ve proje halinde 2 tesis bulunmaktadır.

Gıda ektöründe; tahsisi yapılan 31,inşaatı biten 28, kapalı tesis olan 1,inşaat halinde olan 1 tesis ve proje halinde 2 tesis bulunmaktadır.

Ahşap sektöründe; tahsisi yapılan 22, inşaatıbiten 16, kapalı tesis olan 1, inşaat halinde olan 4 tesis ve proje halinde 2 tesis bulunmaktadır.

Kimya sektöründe; tahsisi yapılan 16, inşaatı biten 13, inşaat halinde olan 3 tesis bulunmaktadır. Kimya sektöründe proje halinde ve kapalı tesis bulunmamaktadır.

Gübre sektöründe; tahsisi yapılan 17, inşaatı biten 12,inşaat halinde olan 2 tesis ve proje halinde 3 tesis bulunmaktadır. Gübre sektöründe kapalı tesis bulunmamaktadır.

Mak-Metal sektöründe; tahsisi yapılan 34,inşaatı biten 16, kapalı tesis olan 1,inşaat halinde olan 12 tesis ve proje halinde 6 tesis bulunmaktadır.

orta-alt-spot-1orta-alt-spot-2orta-alt-spot-3orta-alt-spot-4orta-alt-spot-5orta-alt-spot-6289905

ANTALYA ORGANİZE SANAYİCİ ve İŞ İNSANLARI DERNEĞİ

facebooktwitterinstagram