OSİAD

Antalya Organize Sanayi ve İşadamları Derneği

kurumsal_osiadAntalya Organize Sanayi Bölgesi yatırımcılarını bir çatı altında toplayarak, tanışma ve kaynaşmalarını temin etmek, milli ve manevi değerlere bağlılık içinde mesleki ve iktisadi yönden ülkemizdeki ve dünyadaki iş hayatı ile ilgili gelişmelerden haberdar etmek, bilgi alışverişini sağlamak, ilgili özel ve resmi kuruluşlarla münasebetlerin sağlıklı ve düzgün yürütülmesine yardımcı olmak, böylelikle üyelerinin mesleki ve iktisadi ve sosyal bakımdan verimliliklerinin artırılmasına yardımcı olmak amacıyla 31 ağustos 1998 tarihinde 7 üye ile kurulan OSİAD, kuruluşunu resmi kanallar ile kamuoyuna açıkladıktan sonra üye alımına başlamıştır.


OSİAD MİSYON:

 • Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak,
 • Sanayici ve işadamlarının sorunlarına sahip çıkarak toplumdaki öncü ve girişimci niteliklerini geliştirmek,
 • Çağdaş uygarlık hedefini esas alarak bölgesel ve sektörel potansiyellerin en iyi şekilde değerlendirilmesi için faaliyetlerde bulunmak,
 • Parlamenter, demokratik, laik ve etkin hukuk devleti anlayışı içinde, sivil toplumun kurumsallaşması ve özel girişimciliğin yaygınlaşması için çalışmak.


OSİAD HEDEFLERİ:

 • Üyelerine etkin, hızlı, kaliteli hizmet sunmak,
 • Gerçekleştirilen faaliyetlerle üyelerine ve toplumsal yaşama katkıda bulunmak,
 • OSİAD’a yıl içerisinde yeni üyeler kazandırmak,
 • Derneği, üyeler nezdinde iş dünyası hakkında danışman bir kurum haline getirmek,
 • Faaliyetleri daha yararlı hale getirmek ve üye memnuniyetini sağlamak amacıyla OSİAD faaliyet değerlendirme anketi düzenleyerek, dernek performansını izlemek.


OSİAD DEĞERLERİ:

 • OSİAD, demokratik ve laik hukuk devleti ilkelerine bağlıdır.
 • Liberal, etkin devlet anlayışını ve piyasa ekonomisini benimser.
 • Evrensel iş ahlakı ilkelerini benimser ve korur.
 • Bölge kaynaklarının bölgenin gelişimine tahsisinden yanadır.
 • Katılımcı bir örgüt yapısını benimser.


Kurucular:

 • Mustafa Çetin – Erciyes Isı Sanayi
 • Orhan Yaltırık – Antalya Yağ Sanayi
 • Can Akçan – Sermar Tarım
 • Alim Burhan – BGS Burhanlar Gıda Sanayi
 • Yahya Haktanır – Başak Un Sanayi
 • Mustafa Atlı – Mass Tarım ilç. Ltd. Şti.

Yakup Kurtbolat – Model Mermer

OSİAD Başkanları:

 • Mustafa Çetin 1998/2000
 • Orhan Yaltırık 2000/2001
 • Mustafa Atlı 2001/2002
 • Alim Burhan 2002/2004
 • Erdal Konya 2004/2006
 • Güngör Pekşen 2006/2010
 • Can Hakan Karaca 2010/-

orta-alt-spot-1orta-alt-spot-2orta-alt-spot-3orta-alt-spot-4orta-alt-spot-5orta-alt-spot-6289905

ANTALYA ORGANİZE SANAYİCİ ve İŞ İNSANLARI DERNEĞİ

facebooktwitterinstagram