Firma Hakkında

Sürdürülebilir Üretim İçin “EKOLOJİK TARIM”

Ekolojik Tarım A.Ş., bitki besleme alanında faaliyet yürüten akademisyenler, deneyimli kimyagerler ve Ar-Ge personelinden oluşan bir uzman kadro ile faaliyet yürüten bir firmadır. Tarımsal girdilerin ve modern teknolojinin en yoğun kullanıldığı Antalya ve çevresindeki bölgelerde edinilen saha deneyimlerini, ülke içi ve dışındaki paydaşlarına aktaran Ekolojik Tarım A.Ş.; Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde 5.270 m2‘lik bir alanda kurulu modern gübre üretim tesisinde faaliyetlerini yürütmektedir. Gübre imalatı, son teknoloji sahip makine ve ekipmana dayalı olarak yapılmaktadır. Ekolojik Tarım A.Ş., tesisindeki gübre imalatını, biyolojik arıtmaya bağlı olarak sürdürmekte ve çevreye olan duyarlılığını maksimum düzeyde korumaktadır – (ÇED-Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Belgesi: 990)

Ekolojik Tarım A.Ş., T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nezdinde her biri tescil ve ruhsata sahip ürünlerini, çiftçilerin kullanımına ve beğenisine sunmaktadır. Bu amaçla da pazarın ihtiyaçlarına yönelik sürekli olarak yeni ve özel formül arayışı ile faaliyetlerini yürütmektedir. Bu arayışın temelinde; bitki besleme ürünlerinde; önce insan, sonra çevre ve bitki sağlığını gözeten anlayış ve odaklanma yatmaktadır. Bu nedenle sağlıklı bir gelecek için çevreye duyarlı bitki besleme ürünleri imalatını yapmaktadır. Özellikle ihracata yönelik olarak hazırladığı ürünlerden 7 adedi, Türkiye Cumhuriyeti - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından akredite edilmiş sertifikasyon firması tarafından onaylanmış, organik üretimde “ORGANİK GİRDİ” olarak kullanılmak üzere ”Organik Sertifikasyon”a sahiptir.

orta-alt-spot-1orta-alt-spot-2orta-alt-spot-3orta-alt-spot-4orta-alt-spot-5orta-alt-spot-6289905

ANTALYA ORGANİZE SANAYİCİ ve İŞ İNSANLARI DERNEĞİ

facebooktwitterinstagram