OSİAD Olağan Genel Kurul Toplantısı

Derneğimiz 25.01.2018 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısı sonucu ,yeni seçilen yönetim kurulu üyeleri arasında görev tahsimi ,Dernek adına tahsilata yetkili ve derneğimizi temsil ve ilzam edecek kişilerin tespiti için 29.01.2018 tarihinde Dernek merkez adresinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1- Derneğimiz Yönetim Kuruluna 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen yönetim kurulu üyeleri arasında yapılan oylama sonucunda;

Yönetim Kurulu Başkanlığına : Ahmet Kasapoğlu
Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine : Enis Arın
Toplantı Başkanlığına : Zekeriya Palamut
Toplantı Başkan Yardımcılığına : Mehmet Atılgan
Mali Yönetmenliğe : Doğan Can
Mali Yönetmen Yardımcılığına : Fatin Tapcı
Genel Sekreterliğe : Erdal Kılıç

2-1 1-1 3-1 4-1

2- Derneğimizi resmi dairelerde,bankalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında,ahz u kabza, her türlü işlemleri yapmaya Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kasapoğlu, Başkan Vekili Enis Arın ve Mali Yönetmen Dogan Can dernek kaşesi veya unvanı altında atacakları imzaları ile Münfiriden temsil ve ilzam etmelerine;

3- Derneğimiz adına her türlü bağış ile üye aidatlarını toplamaya Mali yönetmen Dogan Can Ve Mali Yönetmen Yardımcısı Fatin Tapçı ‘nın dernek ünvanı ve kaşesi altında atacakları imzaları ile münferiden yetkili kılınmasına ;

Oy birliği ile karar verilmiştir.

orta-alt-spot-1orta-alt-spot-2orta-alt-spot-3orta-alt-spot-4orta-alt-spot-5orta-alt-spot-6289905

ANTALYA ORGANİZE SANAYİCİ ve İŞ İNSANLARI DERNEĞİ

facebooktwitterinstagram