Başkanın Mesajı

Öncelikle yeni yönetim kadromuz ile önümüzdeki dönemin Organize Sanayi Bölgemize hayırlı ve uğurlu gelmesini dilerim. Derneğimiz; ülke ekonomisinin en temel ihtiyacı olan reel sektörü temsil etmesi ve demokrasinin olmazsa olmazı bir sivil toplum kuruluşu olması açısından bölgemizin en önemli örgütlü yapısıdır. Ciro ve istihdam rakamlarında yakaladığımız artış grafiği ve bugün gelinen nokta, derneğimizin bu konumunu gayet güzel açıklamaktadır. Bu başarıda emeği geçen önceki tüm yönetimleri ve üyelerimizi tebrik etmeyi bir borç bilirim.

Tüm ekonomistler tarafından genel kabul gören kalkınma modeli olan tarım, turizm ve sanayinin geliştirilmesi, Antalya’mızda tüm ülkeye örnek olacak şekilde aynı anda uygulanmakta ve gelişmektedir. Bu üçlünün sanayi ayağını daha da geliştirebilmek için derneğimize ve bizlere çok iş düşmektedir. Kendi içimizdeki iletişim ve paylaşımı arttırarak bölgemizdeki tüm STK’lar ve resmi kurumlarla ortak hareket etmeliyiz. Kaynak yaratma, lojistik, Ar-ge, enerji verimliliği ve insan kaynakları alanlarında yapacağımız yatırımların sanayicimizi geliştireceğine ve ilimize çekmek istediğimiz sermayeyi teşvik edeceğine inanıyorum.

Seyahatlerimde birden fazla OSB’si bulunan illere hep takdirle bakmışımdır ve imrenmişimdir. Umarım Antalya’mız birden fazla organize sanayi bölgesi olan, portakalın ve sahillerinin yanında büyük markalarıyla da anılan bir il haline gelecektir. Osiad olarak başarmaya çalıştığımız şey, Antalya ilinin kalkınması ve kent halkının refah seviyesi adına girişilen en somut faaliyettir ve kolay olmayan bir süreçtir. Üretime ve gelişime sevdalı olan biz sanayicilerin bu misyonu da unutmadan hareket etmesi gerekir.

Yönetim ve iletişimi birleştiren yeni bir kavram olarak “yönetişim” i mantık olarak benimsemeli, önce işletmelerimizi sonra derneğimizi kişilere bağımlı olmayan ve kendini yönetebilen bir sistemin işlediği yaşayan organizmalara dönüştürmeye gayret etmeliyiz. Destek veren ve emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür eder, tüm sanayicilerimize yenilik ve gelişimle dolu bir sene dilerim.


Ahmet KASAPOĞLU
Osiad Yön. Kur. Başkanı

orta-alt-spot-1orta-alt-spot-2orta-alt-spot-3orta-alt-spot-4orta-alt-spot-5orta-alt-spot-6289905

ANTALYA ORGANİZE SANAYİCİ ve İŞ İNSANLARI DERNEĞİ

facebooktwitterinstagram